Osmanlı Devleti-19.Yüzyıl Islahatları

Osmanlı Devleti-19.Yüzyıl Islahatları

19. YÜZYIL ISLAHATLARI : Bu dönem ıslahatları, Osmanlı Devleti’ni çöküntüden kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını engellemek amacına yöneliktir. Sened-İ İttifak (1808) Anadolu ve Rumeli ayanları ile Padişah II. Mahmut arasında imzalanmıştır. Bu senede göre, ayanlar padişaha bağlı kalacaklarına, yapılacak ıslahatları kendi bölgelerinde uygulayacaklarına dair söz vermişlerdir. NOT: Sened-i ittifak hükümdarın mutlak otoritesini
hellkingOsmanlı Tarihi5 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
İnkılap Tarihi Tüm Özetleri

İnkılap Tarihi Tüm Özetleri

I.MEŞRUTİYET’İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu  gruba  Genç Osmanlılar veya  Jön Türkler  denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II.Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1876 ‘da Kanuni Esasi hazırlanarak I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye
Dünya Tarihi Özeti

Dünya Tarihi Özeti

M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu’da çiftçiliğe geçiş M.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş M.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer’de doğuşu M.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları M.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı M.Ö. 2000’den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran
hellkingDünya Tarihi0 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
Osmanlı Tarihi Maddeleri

Osmanlı Tarihi Maddeleri

Lale Devrinin en büyük şairi (Nedim) Fatih Sultan Mehmetin Avripadan getirterek resmini yaptırdığı italyan ressam (Bellini) Divan-ı Lügat it-Türk ü yazan (Kaşgarlı Mahmut) Kutadgu Bilig’i Yazan (Yusuf Has Hacip) Orhun Yazıtlarını yazan (Yolluğ Tigin) Divanı Hikmeti yazan (Ahmet Yesevi) Atabetül Hakayık eserini yazan (Edip Ahmet Yükneki) Osmanlıda ilk türk matbaasını
hellkingOsmanlı Tarihi5 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ ÖZETİ

OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ ÖZETİ

1Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasî varlığının uzun sürmesinde etkilidir. 2Ferman, adaletname, hattıhümayun ve berat padişahlar tarafından, fetva ise şeyhülislamlar tarafından verilen belgelerdir. 3Osmanlı Devleti teokratik bir devlettir. Padişahlar XVI. yüzyılda halife unvanını taşımaya başlamışlardır. 4Fatih Sultan Mehmet padişahın mutlak egemenliğini güçlendirmek amacıyla Kanunnamen Ali Osman adlı kanunla
hellkingOsmanlı Tarihi0 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
OSMANLI İMPARATORLUĞU(1299-1922) Özeti

OSMANLI İMPARATORLUĞU(1299-1922) Özeti

OSMANLI KURULUŞ VE YÜKSELİŞİ OSMAN BEY: Bağımsızlık İlan edildi(1299) 1302 Koyunhisar savaşı kazanıldı.. Bursa Kuşatıldı(1313-1326)    ORHAN BEY:   • Bursa fethedilerek başkent yapıldı. • Karesioğulları ortadan kaldırıldı.(Osmanlının varlığına son verdiği ilk beyliktir.) • 1353 Rumeliye geçildi • Yaya ve Müsellem adıyla iki ordu kuruldu. • İlk medrese iznikte açıldı.
hellkingOsmanlı Tarihi0 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
Osmanlı Devletini Önemli Savaşları

Osmanlı Devletini Önemli Savaşları

ÇALDIRAN SAVASI Yavuz Sultan Selim, babası Sultan İkinci Bayezid ve kardeşleri ile taht mücadeleleri vererek tahta çıktığında, Osmanlı Devleti sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Bu bunalımlı dönemin en büyük sebebi Doğu’daki Sii-Safevi Devletiydi. Bu devletin ortadan kalkmasıyla huzur sağlanacak ve Türkistan yolu Osmanlılara açılacaktı. Yavuz Sultan Selim’in en büyük amacı doğudaki
hellkingOsmanlı Tarihi0 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
Türk Tarihin En büyük savaşlari

Türk Tarihin En büyük savaşlari

Mohaç Savaşı bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik haykırdı ak tolgalı beylerbeyi “ilerle” bir yaz günü geçtik tunadan kafilelerle şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan şimşek gibi türk atlarının geçtiği yoldan bir gün yine doludizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa
hellkingTürkiye tarihi0 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı

Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında, 25 Eylül 1396 tarihinde yapılan meydan savaşı. Osmanlı Devletinin, Avrupa kıtasındaki fetihleri, başta Papa olmak üzere bütün Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan’ı fethederek, Tuna boylarına ve Macar Krallığı hudutlarına dayanmıştı. Doğu Hıristiyanlığının temsilcisi Bizans Kayserliği küçültülüp, İstanbul ve çevresi surların
hellkingTürkiye tarihi0 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
Talas Savaşı

Talas Savaşı

İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet’i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte, Çinlilere karşı, Talas’ta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir. Göktürk İmparatorluğu’nu yıkmış olan Çin’in başındaki Tang Sülâlesi (618-906) devrinde İmparator Hivang-Çang
hellkingTürkiye tarihi0 Yorum13 Ekim 2014Devamı..
Sayfa123»
Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
Spor Nedir? Sporun doguşu ve tarihçesi

Spor Nedir? Sporun doguşu ve tarihçesi

Tanımı Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı

hellking5 Yorum10 Ekim 2014
TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA HAREKET İHTİYACI VE NEDENLERİ

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA HAREKET İHTİYACI VE NEDENLERİ

Bir yaşantı yöntemi olan beden kültürünün kökenlerinin binlerce yıl öncesi

hellking5 Yorum10 Ekim 2014
Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı

Türklere Anadolu’yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan

hellking5 Yorum13 Ekim 2014
buram buram Tarih Kokan Trapzon

buram buram Tarih Kokan Trapzon

İnanılır gibi değil.. Gerçekten inanılır gibi değil.. Yani böylesine bir

hellking5 Yorum10 Ekim 2014
Türkistan’da Tarihi Bir Türk Şehri Merv

Türkistan’da Tarihi Bir Türk Şehri Merv

Bugünkü Türkmenistan’ın toprakları içerisinde bulunan Merv şehri, Türk – İslam

hellking5 Yorum10 Ekim 2014
Osmanlı Devleti-19.Yüzyıl Islahatları

Osmanlı Devleti-19.Yüzyıl Islahatları

19. YÜZYIL ISLAHATLARI : Bu dönem ıslahatları, Osmanlı Devleti’ni çöküntüden

hellking5 Yorum13 Ekim 2014
İnkılap Tarihi Tüm Özetleri

İnkılap Tarihi Tüm Özetleri

I.MEŞRUTİYET’İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu 

hellking5 Yorum13 Ekim 2014
Dünya Tarihi Özeti

Dünya Tarihi Özeti

M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu’da çiftçiliğe geçiş M.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil

hellking0 Yorum13 Ekim 2014
Osmanlı Tarihi Maddeleri

Osmanlı Tarihi Maddeleri

Lale Devrinin en büyük şairi (Nedim) Fatih Sultan Mehmetin Avripadan

hellking5 Yorum13 Ekim 2014
OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ ÖZETİ

OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ ÖZETİ

1Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasî varlığının uzun

hellking0 Yorum13 Ekim 2014
Kerem Arda Tatlısu
harika artik yeni tarih hocamiz var
Nadire Erbul
Eğitime gerçekten çok destek olunuyor.
Nurullah Yaşin
harika artik yeni tarih hocamiz var
Mütesir Zağlı
Eğitime gerçekten çok destek olunuyor.
Kaan Muharrem Ay
Eğitime gerçekten çok destek olunuyor.

E-Bülten Aboneliği

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!

Osmanlı Devleti-19.Yüzyıl Islahatları

Osmanlı Devleti-19.Yüzyıl Islahatları

19. YÜZYIL ISLAHATLARI : Bu dönem ıslahatları, Osmanlı Devleti’ni çöküntüden

hellking5 Yorum13 Ekim 2014
İnkılap Tarihi Tüm Özetleri

İnkılap Tarihi Tüm Özetleri

I.MEŞRUTİYET’İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu 

hellking5 Yorum13 Ekim 2014
Dünya Tarihi Özeti

Dünya Tarihi Özeti

M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu’da çiftçiliğe geçiş M.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil

hellking0 Yorum13 Ekim 2014
Osmanlı Tarihi Maddeleri

Osmanlı Tarihi Maddeleri

Lale Devrinin en büyük şairi (Nedim) Fatih Sultan Mehmetin Avripadan

hellking5 Yorum13 Ekim 2014
OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ ÖZETİ

OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ ÖZETİ

1Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasî varlığının uzun

hellking0 Yorum13 Ekim 2014
OSMANLI İMPARATORLUĞU(1299-1922) Özeti

OSMANLI İMPARATORLUĞU(1299-1922) Özeti

OSMANLI KURULUŞ VE YÜKSELİŞİ OSMAN BEY: Bağımsızlık İlan edildi(1299) 1302

hellking0 Yorum13 Ekim 2014
Osmanlı Devletini Önemli Savaşları

Osmanlı Devletini Önemli Savaşları

ÇALDIRAN SAVASI Yavuz Sultan Selim, babası Sultan İkinci Bayezid ve

hellking0 Yorum13 Ekim 2014
Türk Tarihin En büyük savaşlari

Türk Tarihin En büyük savaşlari

Mohaç Savaşı bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik bin atlı

hellking0 Yorum13 Ekim 2014